Zdravotní pojišťovny

Naše zdravotnické zařízení má uzavřené smlouvy s následujícími zdravotními pojišťovnami:

111    Všeobecná zdravotní pojišťovna
201    Vojenská zdravotní pojišťovna
205    Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207    Zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
211    Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Zdravotní péči můžeme dle způsobu úhrady rozdělit na tři skupiny:
A. Zdravotní péče plně hrazená ze zdravotního pojištění.
B. Zdravotní péče částečně hrazená ze zdravotního pojištění. Pacient hradí část ceny výkonu.
C. Zdravotní péče nehrazená ze zdravotního pojištění. Pacient hradí celou cenu výkonu.