BOI® – alternativní zubní implantáty

BOI® - zubní implantáty ( Bezvadné Okamžité Implantáty) umožňují zakotvit pevně náhradní zuby i do parodontitidou těžce poškozené čelisti. Tato unikátní koncepce umožňuje vyhnout se kostním transplantacím a ošetřením čelistní dutiny. Odpadají zde také dlouhé doby potřebné k vhojení běžných implantátů.

BOI® – zubní implantáty jsou vyrobeny z titanu, jehož biologická snášenlivost jako implantologického materiálu je potvrzena. Odlišují se od obvyklých implantátů zcela jinou konstrukcí. Disková ploška přenášející sílu je svým zakotvením a polohou v čelistní bazi schopna optimálně odolávat žvýkacímu tlaku. Tím je umožněno implantát okamžitě zatížit a zkrátit tak jinak zdlouhavé ošetření náhrady zubu.

BOI® – zubní implantáty se uplatní tam, kde konvenční implantáty již nelze použít: v čelisti, jejíž zubní hřeben je již silně odbourán nebo ztrátou zubů poškozen nebo tehdy, když např. v dolní čelisti nad trojklanným nervem zbývá příliš málo kosti. V horní čelisti pak tehdy, zbývá-li jenom tenká vrstva kosti mezi dásní a čelistní dutinou, takže do této uzounké skořepiny není možno zakotvit běžný zubní implantát šroubovitého tvaru. Také u nezdařených předchozích pokusů o ošetření jinými implantačními systémy přicházejí na řadu BOI zubní implantáty. Pevné ošetření touto metodou lze realizovat během 72 hodin! Životnost těchto zubních implantátů byla prokázána rozsáhlou vědeckou studií a je 10 a dokonce 20 let ve více než 90 % případů.

Tím, že je možno kombinovat zubní implantáty s dosud pevnými vlastními zuby, že je možno použít keramiku při výrobě náhrady, je možno dosáhnout nejen vynikající stability, ale i vysoce estetického vzhledu a přirozeného úsměvu. Stabilní a pevné zuby lze tímto systémem zhotovit skutečně téměř v každém případě.

Pro používání BOI® systému platí velmi přísná pravidla a kvalitativní měřítka. Proto je  ošetřování touto metodou umožněno pouze těm zkušeným implantologům, kteří absolvovali nástavbové školení v tomto oboru a mají certifikát od výrobce systému.Tento certifikát získal dosud jen malý počet implantologů v Evropě. Švýcarský výrobce systému má certifikaci DIN EN ISO 13485/46001.